Cursus voor kinderen


 • Het (hoog)sensitieve kind
 • Wat leert je kind?
 • Wat leer je als ouder?
 • Ik ben oké cursus

 • Het (hoog) sensitieve kind

  Twintig procent van alle mensen is hoogsensitief. Dat betekent dat in een gemiddelde schoolklas vier tot zes kinderen hoogsensitief zijn.

  Deze kinderen worden overspoeld door de indrukken die ze krijgen via hun zintuigen (senses). De wereld overweldigd hen. Ze zijn extra gevoelig voor geluid en/of licht en/of geur en/of smaak en/of sferen en stemmingen. Dit kan betekenen dat harde geluiden soms letterlijk pijn doen, het zonlicht te scherp is, de aftershave van vader niet prettig is, het merkje in de trui irriteert en de spanning tussen de ouders gevoeld wordt. Het gevolg is vaak dat ze heel druk worden of zich juist terugtrekken. Dit gedrag wordt door de omgeving vaak niet begrepen.

  Mijn wens en doel is deze kinderen te helpen in deze erg prikkelrijke wereld hun plekje te vinden!

  Heel belangrijk vind ik te benoemen dat hoogsensitiviteit een eigenschap is en zeer zeker niet een stoornis.


  Wat leert je kind?

 • met meer begrip naar zichzelf te kijken en een eigen plekje in te nemen
 • meer begrip te hebben voor zijn of haar innerlijke wereld (emoties)
 • zich beter te concentreren
 • zich te ontspannen op momenten dat het zich gespannen of boos voelt
 • hulp te vragen
 • naar handige gedachten en oplossingen te zoeken
 • inzicht te krijgen waarom het soms dingen voelt, die hij/zij niet kan plaatsen
 • kwaliteiten te ontdekken en te benoemen
 • positief te denken
 • andere kinderen beter te begrijpen
 • gevoelens en gezichtsuitdrukkingen beter te interpreteren

 • Je kind wordt weerbaarder, raakt minder snel overprikkeld en piekert minder snel.

  Kortom: Je kind leert dat het oké is zoals het is!


  Wat leer je als ouder?

  Voordat je kind bij mij in begeleiding komt, worden jullie uitgenodigd op een informatie avond. Tevens krijg je informatie materiaal mee ter bestudering.

  Doel van de ouderinformatieavond is dat je:

 • meer begrijpt van je hoogsensitieve kind
 • de kwaliteiten van je hoogsensitieve kind leert kennen
 • meer weet over stress en stressreductie
 • positief en activerend kunt communiceren
 • meer over beelddenken weet
 • zelf rustiger kunt reageren
 • je je eigen valkuilen kent
 • tips krijgt hoe je je kind beter kunt helpen

 • Om ervoor te zorgen dat je kind zo veel mogelijk aan de cursus heeft, is het belangrijk dat je als ouder er ook enige tijd in investeert d.m.v. het samen maken van de huiswerkopdrachten.

  Deze opdrachten zullen o.a. zijn: een verhaal nog eens lezen, een ontspanningsoefening doen en een spelletje spelen.


  De cursus

  De cursus is ontwikkeld voor (hoog) sensitieve kinderen in de basisschool leeftijd ( 6 – 11 jaar), maar is ook erg geschikt voor prikkelgevoelige kinderen die beter willen leren omgaan met hun sensitiviteit.

  De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur voor het kind en één informatieavond voor de ouders. De cursus wordt in principe individueel gegeven, in groepsverband is echter ook mogelijk.

  Er wordt gewerkt met herkenbare verhalen, filosofische gesprekjes, (kaart)spelletjes en ontspanningsoefeningen. Ik creëer een veilige sfeer met een vaste structuur en duidelijke communicatie.

  Begrippen waarmee ik werk zijn: “ojee en oké!”, de stressladder, de ruimte om je heen, de zintuigenboom en jezelf zijn. Je kind krijgt een werkboek en een eigen map mee naar huis, zodat je als ouder mee kunt kijken met welk thema wij aan het werk zijn geweest.