Cursus voor volwassenen


Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap met heel veel kwaliteiten in zich! Helaas voelen veel (hoog) gevoelige mensen zich overweldigd in deze drukke, prikkelrijke maatschappij en gaan het als een last ervaren. Alles zien en horen, een kamer binnenkomen en niet alleen de meubels en mensen, maar ook de onuitgesproken conflicten waarnemen, veel behoefte hebben aan rust, aan tijd voor jezelf. Het zijn zomaar wat kenmerken van hooggevoelige mensen.

Ik kan je een praktische cursus aanbieden waarin veel tips, tools en technieken worden aangereikt. Het zijn geen losstaande technieken maar een levenshouding vanuit eigen percepties en ervaringen die verder op je levensweg steeds meer kunnen worden verfijnd. De cursus bestaat met name uit zelf ervaren, beleven en doen.

De cursus bestaat uit 8 à 12 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. De intervallen van de bijeenkomsten zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie, je mogelijkheden en je motivatie om te oefenen.


Wat komt o.a. aan bod?

 • HSP-3-in-1 test
 • De mind als verzameling gedachten
 • Tafel- en strijkmetafoor
 • Mister Mind
 • De 3 belevingsgebieden
 • De binnen-buitenwereldmethode met al zijn stappen
 • Het bewust-er-zijn
 • Het eigen domein
 • Plannen en structureren
 • Effectieve communicatie

 • Welke resultaten kan je verwachten:

 • je leert om te gaan met externe- en interne (zintuiglijke) prikkels, omgevingsfactoren, emoties en gevoelens
 • hoogsensitiviteit (nog meer) als kracht te ervaren
 • zekerder van jezelf te zijn
 • dat de buitenwereld je niet meer overspoelt
 • minder vaak overprikkeld te raken
 • luchtiger door het leven te gaan
 • te voelen dat je er (nog meer mag zijn) met deze mooie eigenschap