Coaching met werk


Als re-integratie- en outplacement adviseur heb ik veel ervaring met het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan of vastlopen in hun huidige functie.

Deze ervaring en de ervaringen uit mijn eigen loopbaan zet ik graag in om jou te helpen.


Iemand die hoogsensitief is heeft veel kenmerken van de ideale werknemer. Hij of zij werkt hard en is dikwijls loyaal en betrokken bij het werk en/of de organisatie.

Hoogsensitieve personen, die niet geleerd hebben met hun eigenschap om te gaan, lopen echter meer risico op het ontwikkelen van burnout verschijnselen. Onderzoek toont aan dat hoogsensitieve personen vaker stress ervaren en een hogere herstelbehoefte hebben tijdens en na het werk.

Daarnaast kunnen een lagere zelfacceptatie, (sociale) angst en een sterke emotionele betrokkenheid ook risicofactoren zijn.Kwaliteiten van hoogsensitieve personen die vaak in een werksituatie naar voren komen zijn:

 • Opmerkingsvermogen
  Heeft een verscherpte waarneming van omgevingsfactoren zoals inrichting, geluid, licht en atmosfeer van een ruimte
 • Inlevingsvermogen
  Voelt emoties en spanningen van anderen aan waardoor zij zich goed kunnen afstemmen op de behoeftes van de klant
 • Betrokkenheid
  Ervaart een sterke betrokkenheid bij het werk, de collega’s en de organisatie
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
  Voelt zich meer dan anderen verantwoordelijk voor de organisatie, haar medewerkers en het eigen werk
 • Reflectievermogen
  Denkt goed na over hoe een taak het beste uitgevoerd kan worden en is in staat om op een hoger niveau problemen te analyseren en naar antwoorden te zoeken
 • Intuïtie
  Denkt en handelt op basis van innerlijk weten
 • Idealistisch
  Ziet het werk in het teken van een hoger levensdoel; het werk betekent vaak meer dan alleen geld verdienen
 • Perfectionistisch
  Heeft de neiging hoge eisen te stellen aan het eigen werk en dat van anderen
 • Consciëntieus
  Is zeer precies en nauwgezet in de taakopvatting; de inzet is vaak meer dan 100%
 • Individualistisch
  Is vooral goed in zelfstandig taken uitvoeren en werkt graag in eigen tempo en werkt het liefst alleen in een eigen ruimte
 • Creatief
  Denkt en handelt onafhankelijk, verrassend en visionair

 • De valkuilen zijn:

 • snel overprikkeld raken
 • faalangst en weinig zelfvertrouwen hebben
 • gevoelig zijn voor druk van buitenaf zoals deadlines, competitiedrang, een slechte relatie met collega’s of manager, slechte werksfeer en spanningen die met reorganisaties gepaard kunnen gaan
 • spanningen en emoties van anderen zodanig voelen dat het lijkt alsof deze van henzelf zijn
 • sub-assertief gedrag vertonen, dat ertoe kan leiden dat de eigen grenzen niet worden aangegeven of dat men zich terugtrekt bij stress en problemen
 • over-assertief gedrag vertonen, dat zich kan uiten in woede en boosheid die ogenschijnlijk zonder duidelijke aanleiding ontstaat
 • moeite hebben met focussen bij grote hoeveelheden werk en het uitvoeren van verschillende soorten werkzaamheden tegelijkertijd
 • moeite hebben met veranderingen
 • moeite hebben met het vinden van een passende werkplek

 • Het is belangrijk dat de (hoog) sensitieve werknemer:

 • ruimte krijgt om het werk op een eigen manier in te vullen
 • vertrouwen in kunde krijgt van zijn werkgever c.q. leidinggevende
 • in een rustige omgeving kan werken
 • positieve feedback en complimenten krijgt
 • respect van de leidinggevende en collega’s krijgt als zij/hij haar/zijn grenzen aangeeft